logo
Dokuz Tip Mizaç Modeli Nedir?
İnsanı tanımak için, insanın psikolojik DNA’sı olan mizaç kavramından yola çıkan bir model...
Psikoterapi ve Danışmanlık
Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Psikoterapi ve Danışmanlık Hizmetleri...
Mizaç Temelli Eğitim
Dokuz Tip Mizaç Modeli ile bireysel farklılıklara dayalı alternatif bir eğitim yaklaşımı...
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Yönetiminde Dokuz Tip Mizaç Modeli
Bilimsel Çalışmalar
Dokuz Tip Mizaç Modeli ile İlgili Bilimsel Çalışmalar
Dokuz Tip Mizaç Modeli Kitapları
Dokuz Tip Mizaç Modeli ile yaşamı okuyun...

Dokuz Tip Mizaç Modeli Uygulama Alanları

Dokuz Tip Mizaç Modeli Kitapları


Rehber Benim

Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne Göre Kişiliğin Statik / Değişmez ve Dinamik / Değişebilir Doğası: Bir Öneri

Elinizdeki kitap eğitime; insanın en temel psikolojik yapı taşı olan mizaç kavramından yola çıkıp, insanı hem özne hem de nesneliğiyle tanıyıp anlayarak başlamak gerektiğini savunan bütüncül bir model olma iddiasında olan Dokuz Tip Mizaç Modeli üzerinden PDR uygulamaları ve sınıf içi süreçlere yeni bir kavramsal bir çevçeve ve uygulama izlencesi sunuyor. Zira rehber öğretmenler ve öğretmenler eğitim sistemindeki ve toplumdaki değişimlere bağlı olarak yeni çözümlere gün geçtikçe daha çok gereksinim duyuyor. Özellikle okullarda son yıllarda giderek artan davranış bozukluğu ve problemleri, öğrenme süreçlerinden çok davranış yönetimi ve disiplin konularında zaman ayırmayı gerektiriyor. Her yıl daha çok öğrenci psikiyatr, psikolog, nörolog v.b uzmanlara sevkediliyor. Psikolojik danışman Dr. Ziya Selçuk ve Psikiyatr Dr. Enver Demirel Yılmaz bu durumu da dikkate alarak ortak bir referans çerçevesi, ortak bir dil ve ortak bir uygulama politikası kurmayı amaçlıyorlar. PDR uzmanı ve öğretmenlerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen bu kitap;

Bireysel farklılık, mizaç, karakter, kişilik kavramlarına yeni bir yaklaşım getiriyor, Elinizdeki kitap eğitime; insanın en temel psikolojik yapı taşı olan mizaç kavramından yola çıkıp, insanı hem özne hem de nesneliğiyle tanıyıp anlayarak başlamak gerektiğini savunan bütüncül bir model olma iddiasında olan Dokuz Tip Mizaç Modeli üzerinden PDR uygulamaları ve sınıf içi süreçlere yeni bir kavramsal bir çevçeve ve uygulama izlencesi sunuyor. Zira rehber öğretmenler ve öğretmenler eğitim sistemindeki ve toplumdaki değişimlere bağlı olarak yeni çözümlere gün geçtikçe daha çok gereksinim duyuyor...
daha fazla bilgi edinin

Aşk-ı Mizaç

Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne Göre Kişiliğin Statik / Değişmez ve Dinamik / Değişebilir Doğası: Bir Öneri

Biz meslek profesyonelleri olarak biliyoruz ki; bireylerin kendilerinin, partnerleri ya da eşlerinin mizaç tiplerini bilmeleri, -çok farklı özelliklere sahip olsalar bile- birbirlerinin ihtiyaçlarının dilinden anlamalarını mümkün kılabiliyor. Öyle ki partnerlerin birbirlerinin mizaç tiplerini tanımaları; aralarındaki mizaç farklılıklarının bir sorun/trajedi haline gelmesini önleyip, ilişkide “benzemezlerin ya da zıtların çekici ve heyecanlı uyumu ve mutluluğunu yakalamanın anahtarını” oluşturmanın yanı sıra birbirleriyle ilgili merak ettikleri “acaba niçin böyle davranıyor, ne hissediyor ve ne düşünüyor” gibi soruların gizemli perdesini aralamalarını sağlar.

Ayrıca mizaç tiplerinin bilinmesi çiftlere, mizaç tiplerinin uyumsuzluğundan kaynaklanabilecek olası sorunları önceden bilme-öngörebilme avantajı sunar. Bu da; daha sorun oluşmadan, sorunları önleyici bir yaklaşım sergilemeleri sayesinde ilişkilerini anlaşmazlık ve çatışmalardan korumalarına yardımcı olur. İlişkisinde mizaç tiplerinin uyuşmazlığından kaynaklanan sorunlar yaşayan çiftler ise, birbirlerinin ihtiyaç dilini, dolayısıyla sorunların asıl kaynağını da bildikleri için, sorunlarını çözme adına en uygun hamleleri yapabilmeleri sayesinde, ilişkilerini onarma fırsatı yakalayabilirler.

Bilimselliği kanıtlanmış Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne dayanarak hazırladığımız Aşk-ı Mizaç, bireylerin kendisini ve partnerini-eşini tanıma yolculuğundaki başucu rehberi olması amacıyla yazılmıştır. Çiftlerin, ilişkilerinin her aşamasında yeni bir gözle yeniden okuyabilecekleri ya da bir sorun yaşadıklarında başvurabilecekleri çok temel bir kaynak olan Aşk-ı Mizaç’ın...
daha fazla bilgi edinin

Çocuklarda 9 Tip Mizaç Modeline Göre Kişilik ve Karakter Gelişimi

Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne Göre Kişiliğin Statik / Değişmez ve Dinamik / Değişebilir Doğası: Bir Öneri

Çocukların sağlıklı karakter ve kişilik gelişimi için ebeveynlerin, hem kendilerinin sağlıklı bir kişilik görünümüne sahip olması, hem de çocuklarının mizaç yapısını ve o yapının eğilimlerini, motivasyonlarını ve özelliklerini bilmesi gereklidir.

Çocuğun ebeveynleri ile uyumlu, onlara benzeyen bir mizaç yapısı olabileceği gibi ebeveynleri ile tamamen zıt bir mizacı da olabilir. Bu gibi durumlarda ebeveynin, çocuğun mizaç yapısını tanıyıp anlayarak buna uygun bir tavır-tutum içinde olması aile içi çatışmaları azaltacaktır.

Yanlış genellemeler, herkese yönelik “hap” reçetelerden uzak bir bakış açısına sahip bu kitabın, tüm anne ve babalara rehber olmasını ümit ediyoruz.
daha fazla bilgi edinin